РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Направление за ОПГ по НЗОК

Направление за медико диагностична дейност № 4 - за ОПГ


Задължителни полета за попълване :


1.Направление №


2.Амбулаторен лист №


3.Три имена, ЕГН, адрес на пациента и РЗОК №


4.Изпращащ лекар -Три имена, регистрационен номер на лечебно заведение и УИН на лекаря


МКБ: К 05 Тип: 02 Код МДД: 10 62


 

Отиди назад