3D дентална рентгенова лаборатория "Илиеви Дент" - ''Силвър център" офис 18 тел.0898307807

Възпроизвеждането на видеото не се поддържа от това устройство или резолюция. За да го гледате, моля, използвайте компютър и браузър на цял екран.

PLANMECA ProMax 3D - апарат за 3D образна диагностика

 


Широк  обхват на приложение  в денталната медицина на CBCT - Конично-Лъчева Компютърна Томография


При имплантатно планиране
Постигане на  много прецизна пространствена ориентация и  висока измервателна точност, в сравнение с традиционните двуизмерни методи.Определяне идеалната позиция за поставяне на имплантат съобразено със съседните анатомични структури.


Диагностика на заболяванията на околоносните кухини и визуализиране на чужди тела в синусите.


Диагностика на патологични костни лезии и 
близостта им до съседни анатомични структури (максиларен синус, мандибуларен канал).


Планиране на минимално инвазивен хирургичен достъп при импактирани и разместени зъби.


Диагностика на заболяванията на темпоромандибуларните стави (ТМС)


В Ортодонтията3D пресъздаването на лицево-челюстните структури  предлага значително по-висока прецизност и надеждна диагностика в модерната ортодонтия.

 Нискодозов режим на сканиране

 по-малко радиационно натоварване за пациента, дори и от панорамна снимка.

 Planmeca ProMax 3D има уникален нискодозов режим, с който радиационното натоварване, е по-малко  от това при стандартната двуизмерна панорамна снимка.  Този иновативен протокол е разработен на базата на интелигентни алгоритми, съзадени от Planmeca, предлагащи голяма детайлност на изображението, едновременно с ниска радиационна доза за пациента.
 

гр.София жк. Люлин бул.,,Джавахарлал Неру" 


,,Силвър център" офис 18                                    


тел. 0898 307 807

  


Отиди назад