РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Рентгенологични услуги

Работят с НЗОК


Дентални рентгенови лаборатории "Илиеви Дент" предлагат следните рентгенографски изследвания извършващи се с най- съвременните  рентгенови апарати на фирма PLANMECA/Finland


       


                                        3D проекции :


                  Единичен обем(ляво или дясно)


-    Зъбен сектор (обхваща до 4 зъба) - подходящ за ендодонтски анализ   


-    Зъбен квадрант(от 1 до 8 зъб)         


-    Цяла  челюст                                        


                                     Двоен  обем


-    Две челюсти, горна и долна             


-    Едностранно горен и долен квадрант    


                              (ляво или дясно)


-    Едностранно горен или долен квадрант с TMJ или клон на долна челюст                                                                


                              (ляво или дясно)


-    Едностранно горен и долен квадрант с TMJ  и клон на долна челюст                                  


                         (ляво или дясно)    


                                Троен  обем


-    Цяла горна и долна челюст  с TMJ  и клон на долна челюст


-    темпоромандибуларни стави (TMJ) - 3D проекция


                            2D проекции :


Интраорални секторни рентгенографии:


- рентгенография по Дик


- паралелна рентгенография


- кариес диагностика(BW)


- рентгенография по Белот


- рентгенография по Симпсън


Дигитални рентгенографии 2D проекции:


- панорамна рентгенография(ортопантомография)


- цефалометрична рентгенография(телерентгенография)


- рентгенография на темпоромандибуларни стави(TMJ)


- синуси


- рентгенография на китка и пръсти     


                                       АДРЕС


      София  жк. Люлин  бул. Джавахарлал Неру


                    "Силвър център" офис 18


                               тел. 0898 307 807


Работно време: понеделник - петък 8.30 - 19.30


                             събота 9.30 - 16.00


                                          АДРЕС


жк. Илинден ул. Коньовица 65 - Трета градска болница


VI ДКЦ ет.2 ляво крило кабинет № 13


Работно време: понеделник - петък 8.30 - 19.30


     

Отиди назад