Ендодонтия

                                                   


Зъбната пулпа е тъкан разположена вътре в зъба, която се състои от нерви, кръвоносни, илимфни съдове и други клетки. Нейната функция е свързана с растежа на зъба (коронката и корена) и възприемането на различни дразнители и болкови възприятия.


Специалността Ендодонтия- (ендо) вътре и (донтия) в зъба, разглежда биологията, физиологията, патологията и лечението на зъбната пулпа. Лекарите по дентална медицина наричат третирането на корено-каналната система на зъба – кореново лечение или девитализация. В много случаи кореновото лечение е единственият начин да се спаси единвече увреден и инфектиран зъб.


Зъбът може да бъде силно разрушен и зъбната пулпа инфектирана от много дълбок кариес, голям костен джоб или травма. Бактериите, намиращи се в кариозната маса или пародонталния джоб, свободно преминават през дентиновите тубули и възпаляват пулпата. Необратимо възпалената зъбна пулпа не е единствена индикация за ендодонтско лечение. Често пъти такова се налага и при зъбни фрактури, след травма. Ако наблюдавате потъмняване на зъба, болка или подуване, трябва веднага да потърсите помощта на дентален лекар - ендодонтист. Болният зъб може да бъде спасен единствено, ако бъде проведено адекватно ендодонтско лечение. В случай, че не бъде предприето такова, възпалението може да премине в периодонталния лигамент и да доведе до периодонтит и в по-късен етап до абсцес и екстракцията на нелекувания зъб. Едно успешно лечение означава, че засегнатият зъб няма да бъде екстахиран.


При ендодонсткото лечение се премахва инфектираната, увредена или самоумъртвила се тъкан(пулпа) от кореновия канал.
Своевременната намеса
от лекар по дентална медицина, специализирал се в провеждането на ендодонтско лечение увеличава шансовете за успешното провеждане на кореновото (ендодонтско) лечение. Когато ендодонтското лечение е завършено, функцията на зъба трябва да бъде възстановена, чрез окончателната коронка/пломба, възможно най-бързо. По този начин прелекуваният зъб ще функционира нормално дълги години.


 Някои от лекуваните вече ендодонтски зъби се нуждаят от повторна терапия-релечение. Това обикновено са счупени, потъмнели или с новообразуван кариозен дефект зъби, при които инфекцията прониква по каналопълнежното средство, с което са запълнени. Повторното лечение (релечение) се налага и поради недобро и неадекватно проведено в миналото лечение. В тези случаи, част от инфектираната зъбна тъкан остава в кореновия канал, което е предпоставка за образуването на грануломи и кисти. Практиката показва, че от релечение се нуждаят голям процент от ендодонтски лекуваните зъби, поради недоброто обработване на кореновите канали, неоткрити такива, както и запълването им единствено с каналопълнежна паста, без допълнителното й уплътняване с гутаперчови щифтове, която с годините се резорбира и дава възможност за реинфектирането им. Симптомите, подсказващи нуждата от релечение са различни. Пациентът чувства по-силни или по-слаби болки при дъвчене с въпросния зъб, но процесът може да протича и безсимптомно – пулпата може да бъде увредена и без видими признаци. Затова контролните прегледи и рентгенови снимки на всеки 6 месеца са изключително важни.


 Кои са етапите на лечението:


Препариране на ендодонтски кавитет


Определяне на работна дължина


Обработване на кореновия канал, чрез механична и химична обработка


Обтуриране(запълване) на кореновия канал


Лечението се провежда под анестезия, която създава комфорт и гарантира безболезненост по време на лечебната манипулация. Започва се с машинното отстраняване на кариозната маса до откриването на увредената пулпа и оформянето на ендодонтски кавитет, посред-ствомкойтосе осигурява достъпа до кореновите канали. В следващия етаплекуващият ендодонтист премахва умъртвената и инфектирана пулпна тъкан, чрез обработване на каналите със специална апаратура създадена за едно съвременно ендодонтско лечение (ендонаконечник, ендодонтски пили, апекслокатор, ултразвуков апарат с ендонакрайници, увеличителни лупи и други). Много важен етап от лечението е определянето на работната дължина на каналите на зъбния корен. Тя може да се измери по няколко начина: тактилен, рентгенографски и електрометричен. Най-съвременният метод е електрометричния - посредством специален уред, наречен апекслокатор. За добро и успешно провеждане на ендодонтското лечение от значение са и трите метода. Обработката на кореновите канали е едновремено механична и химична. Механичната обработка може да е ръчна или машинна. В Дентална клиника "Естетика"обработката на кореновите канали се извършва чрез, ръчно и машинно инструментиране със съвременна Ni-Ti система (никел-титаниева) ,,ProTaper''. По време на обработка кореновият канал се промива постоянно с ириганти- натриев хипохлорит, кислородна вода и други в различни концентрации, използва се и разтвор на EDTA. Иригантите се използват за надеждна обработка на сложната кореново-канална система и елиминирането на инфекцията в нея, както и за евакуирането на отпилките, образувани при механичната обработка. При облитерирали канали, или когато се налага релечение на кореновите канали се използва ултразвуков апарат, със специални ендодонтски накрайници, което повишава успеваемостта на ендодонтското лечение.


След като е завършена обработката на каналите и е премахната инфектираната зъбна тъкан и те са подходящо разширени, промити и подсушени се пристъпва към запълването им. Каналите се запълват по методите на топла и студена кондензация, които са израз на най-съ-временнитетенденции в ендодонтията. При този метод каналите се запълват с Gutta Percha . Доказано е че, гутаперчата е напълно биосъвместим материал, който не предизвиква никакво дразнене и алергии. С този методсе постига херметично запълване на цялата корено-канална система, което не позволява в последствие развитието на бактерии, причинители на грануломи и кисти. Това обуславя минималния процент неуспеваемост на метода.


Рентегенографския контрол по време на лечението е от изключитеелна важност за изхода му. За всяко ендодонтско лечение са необходими поне три рентгенографии. Една диагностична, втора с гутаперчови щифтове, показваща точната работна дължина на кореновите канали и трета, контролна рентгенография, след запълването им, с която констатираме успеха на лечението. Със запълването на каналите завършва ендодонтското, а не цялостното лечение на зъба. Лечението е завършено тогава, когато се възстанови номалната функция на зъба. За целта, в някои случаи, освен поставяне на обтурация се налага избелване, бондинг или обличане на зъба в коронка. Видът на финалното възстановяване зависи от това колко разрушен е бил зъбът и каква част здрави зъбни тъкани са запазени след лечението му.


Зъбът с проведено адекватно ендодонтско лечение и с възстановена функция не е застрахован от развитие на каризен процес. Провеждането на добро ендодонтско лечение, поддържането на добра орална хигиена и профилактични прегледи и рентгенографии на всеки 6 месеца са ключа към дълготрайни резултати от лечението.


Отиди назад