Избелване на зъбите

Всички методи за избелване , които се прилагат днес , използват субстанции , които отделят активен кислород и по този начин оксидират оцветителите.Избелващите системи предлагани на пазара са на основата на карбамиден пероксид и на основата на водороден пероксид с някои добавки и различна концентрация


Механизъм на действие на избелващите системи:


Под действието на радикалите образувани от водородния пероксид , цветните ароматни органични молекули се превръщат в молекули с по малко интензивен цвят, а при неароматните органични съединения води до разкъсване на двойните връзки и до загуба на цвета им.В неорганичните съединения цветните метални йони с висока степен на окисление се оксидират до метални йони с по ниска степен на окисление.
Или избелването се дължи на факта , че молекулите на оцветителите са с дълги вериги , които се разрушават под действието на свободния кислород и така губят цвета си.


Причини водещи до промяна цвета на зъбите:


1. Външни преоцветявания
- катранени отлагания – тютюнопушене
- танинови отлагания – кафе , чай ,
червено вино
- пигментообразуващи бактерии – актиномицети


2. Вътрешни преоцветявания
- тетрациклинови производни
- флуороза
- пулпни разпадни продукти – хемосидерин , хемин
- непълноценно хранене


3. Системни заболявания
- вродена порфирия : хематопорфирин
- фетална еритробластоза : билирубин , биливердин
- неонатален хепатит : биливердин
- дефекти на жлъчните пътища : биливердин


4. Генетични фактори
- Dentinogenesis imperfecta
- Amelogenesis imperfecta


5. Възрастово обусловени промени
- фрактури , пукнатини
- склероза на дентина след травми
- вътрешен гранулом
- задържане на ятрогенни пигменти : амалгама , сребърни йони , волфрам


Избелването на зъби е дентална манипулация и като такава се изисква да бъде провеждана единствено и само от лекари по дентална медицина.


 

Отиди назад