3D и 2D Дентални рентгенови лаборатории "Илиеви Дент"

Възпроизвеждането на видеото не се поддържа от това устройство или резолюция. За да го гледате, моля, използвайте компютър и браузър на цял екран.

PLANMECA ProMax 3D - апарат за 3D образна диагностика

 


Широк  обхват на приложение  в денталната медицина на CBCT - Конично-Лъчева Компютърна Томография


При имплантатно планиране
Постигане на  много прецизна пространствена ориентация и  висока измервателна точност, в сравнение с традиционните двуизмерни методи.Определяне идеалната позиция за поставяне на имплантат съобразено със съседните анатомични структури.


Диагностика на заболяванията на околоносните кухини и визуализиране на чужди тела в синусите.


Диагностика на патологични костни лезии и 
близостта им до съседни анатомични структури (максиларен синус, мандибуларен канал).


Планиране на минимално инвазивен хирургичен достъп при импактирани и разместени зъби.


Диагностика на заболяванията на темпоромандибуларните стави (ТМС)


В Ортодонтията3D пресъздаването на лицево-челюстните структури  предлага значително по-висока прецизност и надеждна диагностика в модерната ортодонтия.

 Нискодозов режим на сканиране

 по-малко радиационно натоварване за пациента, дори и от панорамна снимка.

 Planmeca ProMax 3D има уникален нискодозов режим, с който радиационното натоварване, е по-малко  от това при стандартната двуизмерна панорамна снимка.  Този иновативен протокол е разработен на базата на интелигентни алгоритми, съзадени от Planmeca, предлагащи голяма детайлност на изображението, едновременно с ниска радиационна доза за пациента.
 3D Дентална рентгенова лаборатория

гр. София жк. Люлин бул.,,Джавахарлал Неру" 


,,Силвър център" офис 18                                    


тел. 0898 307 807


2D Дентална рентгенова лаборатория


гр. София жк. Илинден ул. Коньовица 65 VI ДКЦ ет. 2 ляво крило кабинет № 13 

тел. 02 444 55 66 


Отиди назад